BCE - Bezpieczeństwo zabawek
  
Bezpieczeństwo zabawek
Bezpieczeństwo wyrobów zabawkowych jest określane wieloma standardami, a niektóre z nich odnoszą się do farb drukarskich.

Europejski Standard EN 71-3 z kwietnia 1998 w jego 3 części określa limity migracji niektórych metali z materiałów służących do wykonywania zabawek. Limity określone w Europejskim Standardzie, lub w regulacjach narodowych, jeśli brak odpowiednich rozporządzeń Wspólnoty, skupiają się na określonej substancjiskładowej zabawki, wyrobie samym w sobie (np. wyrób z tworzywa sztucznego), lub część zabawki (np. warstwafarby).

Rozróżnia się:

Składniki zawierające związki metali, które mogą być celowo użyte do produkcji farby. Mowa o związkach następujących metali: ołowiu, rtęci, kadmu, cynku,selenu, baru i, chromu.

Zanieczyszczenia w składzie farby, o których może nie wiedzieć producent farby ale które mogły znaleźć się w jej składnikach, o czym informacji dostarczają dostawcy składników. Należą do nich: arsen, antymon, aminy aromatyczne.

Standardy lub regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa zabawek obejmują wszystkie pochodne i związki powyższych metali. W większości pochodzą one z pigmentów naturalnych. Pigmenty używane do produkcji zabawek spełniają warunki czystości w granicach limitów statystycznej kontroli. Analiza statystyczna przeprowadzana jest nie na każdym z nakładów produktów, lecz na seriach nakładów. W tabeli znajdują się opisane limity.

  Wielka Brytania
EN 71-3 EN 71-3 USA Australia
    1 2    
Ołów 0.250 T
0.009 0.009 0.6 0.010 T
Arsen 0.01 T
0.0025 0.0025 0.01 0.010 T
Rtęć 0.01 0.006 0.0025 0.01 0.010 T
Kadm 0.01 0.0075 0.0050 0.01 0.010 T
Cynk - - - -  
Selen   0.05 0.05   0.010 T
Bar 0.05 0.05 0.025 0.05 0.010 T
Chrom 0.025 0.006 0.0025 0.025 0.010 T
Antymon 0.025 0.006 0.006 0.0025 0.010 T
Aminy aromatyczne
- -
-
-
-Powyższe limity odnoszą się do procentowej zawartości możliwych do wekstrahowania zanieczyszczeń w farbach
z pigmentami barwnymi lub w produktach wykończonych (o ile nie są oznaczone znakiem „T“).
T = całkowita zawartość,
- = nie określona.

 • Wielka Brytania
  “Consumer Protection” Statutory Instrument n°1367 (1974) The Toys (Safety) Regulation 1974 (specified as the amount which can be extracted by solvent from the coloured material). (Also Proposal of BS 5665) (Royaume Uni).
 • EN 71-3
  Toy Safety, Część 3: Migracja pewnych elementów.
  1. Uwagi ogólne: farby, warstwy pokryciowe i inne substancje do zabawek (§ 3.2, EN 71).
  2. Kolory farb i plastelin dla dzieci(§ 3.9, EN 71).
  Więcej informacji znajduje się w 88/378/CEE – Advisory Directive z 3 maja 1988 – harmonizacja wymagań w państwach członkowskich.
 • U.S.A.
  ASTM F963-86 (4.3.5.1 – 4.3.5.4)
  Standard Consumer Safety Specifications on TOY SAFETY (American Society for Testing and Materials) U.S.A
 • Australia
  Standard Australijski 1647 (1982) Children Toys, Część 3, Toxicological Requirements. Australian Standard 2070.6 (1984) Plastics Material for Food Contact Use Colorants.