BCE - Sekrety produkcji farb
  
Sekrety produkcji farb

3. Ucieranie
W czasie procesu ucierania następuje ostateczne dyspergowanie pigmentu. W produkcji farb drukowych stosowane są dwa rodzaje ucierania.
Ucieranie w trójwalcówce
Ten proces jest stosowany do produkcji farb offsetowych „mazistych” oraz farb UV. Wstępnie wymieszana farba jest ucierana między trzema cylindrami w trójwalcówce. Zwykle wykonuje się to trzykrotnie, w zależności od rodzaju pigmentu.

Image
Trójwalcówka.


Pierwsze utarcie jest kontynuacją wstępnego dyspergowania. Odbywa się przy stosunkowo niewielkim docisku cylindra środkowego do cylindra trącego. Drugie utarcie rozpoczyna właściwą fazę dyspergowania przez niszczenie aglomeratów i agregatów pigmentu przy zwiększonym docisku cylindrów. Trzecie utarcie powoduje całkowitą dyspersję pod największym dociskiem. Jakość dyspersji bada się grindometrem. Po trzykrotnym utarciu stopień rozdrobnienia zawiera się w przedziale od 9 do 10 w skali pomiaru, co odpowiada rozmiarowi cząsteczek pigmentu rzędu 5 μm.

Ucieranie w młynie kulkowym
Proces ucierania w młynie kulkowym może być zastosowany do każdego z trzech rodzajów farb. Od rodzaju farby zależy jednak jego konfiguracja. Młyn składa się z chłodzonego cylindra (statora) i rotora.

Image
Przekrój mieszalnika kulkowego.


Są one zwykle uzupełnione o ustawione na przemian wypustki. W komorze znajdują się kulki. W przypadku farb offsetowych są one wykonane ze stali i mają rozmiar od 2 do 3 mm średnicy, w przypadku farb fleksograficznych i wklęsłodrukowych są one ceramiczne, w rozmiarze 0,6 do 1,2 mm średnicy. Farba jest wprowadzana do komory odpowiednim otworem i po przejściu przez nią jest odprowadzana otworem wyjściowym, którego umieszczenie zapobiega ucieczce kulek. W czasie przejścia przez komorę farba jest ucierana na jednolitą emulsję.
W większości przypadków farb offsetowych wystarcza jednokrotne przejście przez młyn kulkowy, niektóre farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe wymagają kilkakrotnego ucierania. Do regulacji jakości utarcia służą również temperatura i szybkość przepływu farby przez komorę młyna.
W przypadku farb offsetowych po utarciu w młynie kulkowym można farbę ucierać na trójwalcówce. Pozwala to na obniże-nie temperatury farby, która po wyjściu z młyna może sięgać 100° C, oraz na usunięcie wszelkich pęcherzyków powietrza. Po utarciu sprawdza się stopień rozdrobnienia na grindometrze. Powinien zawierać się on w przedziale od 9 do 10.