BCE - Sekrety produkcji farb
  
Sekrety produkcji farb
4. Rozcieńczanie
Po utarciu do farby wprowadzane są dodatki (woski, suszki, fotoinicjatory, itp.) oraz rozcieńczalniki i rozpuszczalniki.
Te ostatnie pozwalają na precyzyjną regulację lepkości farby. Lepkość jest odzwierciedleniem pomiaru „konsystencji” farby, łatwości jej płynięcia. Rozcieńczanie odbywa się w czasie powolnego mieszania w mieszalnikach. Aby nie dopuścić do zniszczenia sił adhezji pigmentu i spoiwa rozcieńczalniki i rozpuszczalniki dodaje się powoli i stopniowo. W ustaleniu właściwości farby pomaga szereg kontroli i pomiarów.

5. Kontrola
Z uwagi na ilość możliwych do przeprowadzenia pomiarów, skupiliśmy się na opisie najważniejszych z nich.
Lepkość
Konsystencja farby określa jej zdolność do płynięcia. Regulacja lepkości odbywa się za pomocą rozpuszczalników i rozcieńczalników. Mierzy się ją różnymi przyrządami. Farby płynne bada się za pomocą kubków (Forda, ANFOR, itd.) z otworem o określonej średnicy. Lepkość określa czas wypływu przez otwór pewnej objętości farby. Lepkość farb mazistych bada się za pomocą wizkozymetrów rotacyjnych, które mierzą siłę ścinającą pomiędzy rdzeniem a płaszczyzną lub między dwiema płaszczyznami. Pomiary lepkości muszą odbywać się w określonych dla każdej z metod temperaturze.
Tack
Tack określa zdolność farby do podziału na dwie warstwy. Mierzy się go za pomocą specjalnych urządzeń zwanych tackometrami (ang.tack-o-meter). Dokładnie odważoną próbkę farby umieszcza się w układzie trzech obracających się z określoną prędkością cylindrów. Po określonym czasie tackometr podaje w umownych jednostkach siłę niezbędą do podziału farby.
Schnięcie
W zależności od rodzaju farby stosowane są odpowiednie metody do badania schnięcia farby. W przypadku farb UV wykonuje się odbitkę na podłożu drukowym i poddaje działaniu promieniowania UV o znanej mocy, po czym sprawdza się czy farba utrwaliła się w wystarczającym stopniu.
Kolorymetria
Wydrukowana odbitka, niezależnie od rodzaju wykorzystanej farby, jest porównywana z odbitką wzorcową. Ocena zgodności barwnej może być przeprowadzona wizualnie, w wystandaryzowanym świetle lub za pomocą spektrofotometru. Inne testy pozwalają na zbadanie połysku, zdolności przenoszenia farby, siły barwiącej, itp. Wszystkie te pomiary pozwalają na dostosowanie właściwości farby do konkretnych wymagań.
Produkt jest pakowany i gotowy do wysyłki.