BCE - Technologia drukowania farbami UV
  
Technologia drukowania farbami UV
Zalecenia:
bez względu na to, jaki typ suszarek i farby został zastosowany, zawsze należy sprawdzić następujące elementy drukowania:
- Rodzaj i moc lamp
- Szybkość drukowania
- Ilość farby na odbitce

Jeśli podczas drukowania pojawiają się problemy, należy dokonać szybkiego sprawdzenia:
- Wydajności i ilości godzin działania lamp UV
- Szybkości druku (zmniejszyć)
- Ilości fotoinicjatora (zwiększyć o 1-3%) i/lub innych dodatków

3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy z farbami UV
Acrylany, główny składnik farb i lakierów UV, mogą wywoływać podrażnienia skóry (symbol X na etykiecie).
Zalecenia w czasie użytkowania produktów UV:

Produkt Zdarzenie Zalecenia
Farby i lakiery UV Dłuższy kontakt z skórą może powodować podrażnienie.
Dostanie się produktu do oczu może powodować podrażnienie.
Nie używać rozpuszczalnika do oczyszczenia skóry z farby.
Unikać dłuższego kontaktu farby z skórą - używać rękawic i okularów ochronnych.
W przypadku dostania się do oczu: przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z skórą umyć wodą z mydłem przez 15 minut.
Rozpuszczalnik czyszczący Wysuszanie skóry. Używać rękawic ochronnych kremów.