BCE - Technologia drukowania farbami UV
  
Technologia drukowania farbami UV
Zalecenia w czasie drukowania farbami i lakierami UV
Promieniowanie nadfioletowe o długości fali 220 nm powoduje wytwarzanie szkodliwego ozonu. Zbyt duża koncentracja tego gazu w powietrzu powoduje pieczenie oczu i bóle głowy. Należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ozonu i jego neutralizowanie.
Instalacje suszące odprowadzają ozon na zewnątrz zakładu kanałami, którymi odprowadzane jest ciepło. Ważnym jest, więc, aby sprawdzać poprawność działania wentylatorów tych układów.
Lampy UV emitują promieniowanie cieplne, co może być przyczyną pożaru.

Produkt Zdarzenie Zalecenia
Pylenie farby
Zbyt dużo farby w układzie farbowym.
Niewłaściwe ustawienie wałków farbowych lub nieodpowiednia ich twardość.
Niewłaściwy poziom pH roztworu nawilżającego.
Zbyt duży nacisk cylindra obciągowego do formowego.
Nieodpowiednia farba.
Ograniczyć ilość faby.
Użyć prawidłowych wałków i wyregulować ustawienie.

Sprawdzić i ewentualnie wyregulować poziom pH.
Sprawdzić i wyregulować (jeśli potrzeba) nacisk.
Skonsultować się z dostawcą farby.
Zrywanie farby z podłoża drukowego Zbyt lepka farba lub o zbyt dużym tacku w stosunku do podłoża.
Powłoka papieru jest zbyt wrażliwa.
Nieodpowiednia powierzchnia obciągu.
Obniżyć tack przez dodanie pasty lub rozcieńczalnika.
Zmienić papier.
Zmienić obciąg.
Niska odporność na ścieranie i zarysowanie Zbyt dużo wody w układzie woda/farba.
Nieodpowiednia farba.
Wyregulować ilość podawanego roztworu nawilżającego.
Skonsultować się z dostawcą farby.
Słaba adhezja do podłoża drukowego Zbyt dużo wody w układzie woda/farba.
Niewłaściwa obróbka powierzchniowa podłoża lub upłynął zbyt długi czas po aktywacji powierzchniowej.

Nieodpowiednia farba.
Wyregulować ilość podawanego roztworu nawilżającego.
Sprawdzić napięcie powierzchniowe podłoża lub skonsultować się z dostawcą papieru, aby dowiedzieć się, czy aktywacja powierzchniowa nadal działa.
Skonsultować się z dostawcą farby.
Nieschnące druki Zbyt duża szybkość drukowania w stosunku do liczby i mocy lamp UV.

Suszarka wymaga konserwacji.

Nieodpowiednia farba.
Zmniejszyć szybkość drukowania utrzymując stałą moc lamp lub zmienić konfigurację suszenia, aby zwiększyć jego moc.
Sprawdzić wydajność i czas użytkowania lamp oraz czystość reflektorów.
Skonsultować się z dostawcą farby.
Słabe przenoszenie farby. Brudne lub źle oczyszczone wałki.
Źle dobrane wałki do farby.

Niestabilna farba w czasie drukowania.
Oczyścić i zmatowić wałki.
Sprawdzić czy wałki nadają się do użycia z farbami UV.
Dodać rozcieńczalnika lub skonsultować się z dostawcą.
Polimeryzacja farby w kałamarzu. Farba przechowywana w zbyt wysokiej temperaturze lub wystawiona w otwartym pojemniku na działanie światła słonecznego.
Farba przechowywana dłużej niż rok.
Sprawdzić warunki przechowywania farby i rotację zapasów.