BCE - Technologia drukowania farbami UV
  
Technologia drukowania farbami UV
5. Technologia UV w innych technikach drukowania

- Fleksografia UV
W ostatnich latach w technologii drukowania fleksograficznego technika utrwalania farby promieniowaniem ultrafioletowym zyskała bardzo znaczący udział. Szczególnie ma to miejsce w przemyśle opakowaniowym, gdzie w użyciu są maszyny mało- i półformatowe (etykiety, opakowania luksusowe itp.).

Technologia UV w fleksografii ma kilka zalet:
- Mniejszy przyrost punktu rastrowego, bardziej równomierne aple.
- Zgodność z normami ochrony środowiska (brak emisji VOC).

Skład farb UV do fleksodruku jest podobny, jak w przypadku offsetu i typografii. Farby UV maja jednak o wiele mniejszą lepkość, dzięki czemu uzyskuje optymalne właściwości przenoszenia farby.
W odróżnieniu do farb offsetowych, które często należy przygotować przed drukowaniem, farby fleksograficzne UV są gotowe do użycia po otwarciu opakowania. Nie wymagają one regulacji lepkości.

W czasie drukowania farby fleksograficzne UV mają następujące właściwości:
- Stabilną lepkość i stałą temperaturę.
- Brak oparów rozpuszczalników.
- Brak wysychania farby w czasie postoju maszyny na cylindrach rastrowych, w kałamarzu itd.
Farby UV pozwalają na użycie większej liniatury rastra cylindrów anilox (od 160 do 500 linii/cm), niż ma to miejsce przy użyciu farb na bazie wody czy rozpuszczalników.
Lampy utrwalające powinny mieć moc conajmniej 160 W/cm.

Offset bezwodny UV
Offset bezwodny jest odmianą technologii drukowania offsetowego bez użycia roztworu nawilżającego. W zależności od wyposażenia maszyny stosowane są farby offsetowe konwencjonalne lub farby UV. Offset bezwodny wymaga użycia płyt z warstwą silikonową. Miejsca z warstwą i odsłonięte stanowią miejsca drukujące i niedrukujące formy. Technologia ta stosowana jest głównie do zadruku etykiet na wszystkich rodzajach podłoży papierowych i syntetycznych.

Zalety offsetu bezwodnego sprowadzają się do korzyści z wyeliminowania roztworu nawilżającego. Są to:
- Stała jakość reprodukcji.
- Wyższe gęstości optyczne.
- Możliwość zastosowania wyższych liniatur rastra.
- Minimalna ilość makulatury ze względu na szybkie dostrajanie procesu.

Zalecenia
Regulacja parametrów drukowania musi uwzględnić jednak kilka elementów:
- Temperatura kałamarza, wałków farbowych i płyt formowych musi być utrzymana w przedziale 18-23 °C.
- Niższe temperatury mogą powodować marszczenie odbitek.
- Wyższe temperatury mogą powodować pylenie farby.
- Płyty do offsetu bezwodnego są bardzo wrażliwe. Dlatego należy stosować minimalny docisk i specjalne roztwory
W obecnych czasach technologia ta jest wykorzystywana do produkcji odbitek o szczególnej precyzji i specjalnym przeznaczeniu. Rozwój tej technologii oraz farb do niej przystosowanych rokuje ciągłe poszerzenie możliwych do wykonania z jej pomocą produktów.