BCE - Technologia drukowania farbami UV
  
Technologia drukowania farbami UV

Po raz pierwszy farby i lakiery utrwalane promieniowaniem UV (farby i lakiery UV) zostały zaprezentowane w latach 70. W ciągu ostatnich 15 ich rola w poligrafii wzrosła w sposób znaczący.

Głównymi zaletami tej technologii są:
- Większa produktywność uzyskana dzięki natychmiastowemu utrwaleniu pod wpływem promieniowania UV,
- Lakierowanie lakierami UV daje doskonały połysk.
- Nie zawierają związków lotnych substancji organicznych, są ekologiczne. w czasie reakcji polimeryzacji.

Strona ta zawiera następujące zagadnienia:
1. Skład farb UV
2. Suszenie
3. Zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa
4. Rozwiązywanie problemów
5. Rozszerzenie technologii - fleksografia UV i offset bezwodny

1. Skład farb UV
Farby UV składają się z następujących składników:
- Polimery akrylowe (40-50%)
Determinują główne właściwości warstwy farby (zadanie lakieru w konwencjonalnych farbach).
- Organiczne i mineralne pigmenty (15-20%)
Wybór pigmentu zależy od dopasowania do podłoża oraz szybkości utrwalania wymaganej przez drukowany produkt.
- Dodatki i wypełniacze (1-8%)
Decydują o specjalnych właściwościach takich, jak reologia, adhezja, odporność na ścieranie, itd.
- Monomery akrylowe (5-20%)
Pełnią rolę rozpuszczalników, ale również biorą udział w reakcji polimeryzacji. Wpływają na końcowe właściwości warstwy farby. W przeciwieństwie do farb rozpuszczalnikowych, monomery nie parują.
- Fotoinicjatory (5-12%)
Zapoczątkowują reakcję polimeryzacji. Mieszanina kilku różnych substancji daje najlepsze efekty utrwalenia.
Zalecamy, aby farby UV były użytkowane najdłużej w dwunastu miesięcy od daty ich produkcji.