BCE - Odporności farb
  
Odporności farb
Odporność na alkohol i alkalia oraz światłotrwałość farb Brancher są opisane na etykietach. Przed użyciem farby należy upewnić się, czy jej odporności są odpowiednie dla wymagań danej pracy.

Światłotrwałość
Światło, a zwłaszcza promienie UV są bardzo agresywne i powodują niszczenie nadruku. Światłotrwałością nazywamy odporność produktu na działanie światła, mierzoną poprzez porównanie próbki druku z wzorcem zwanym "skalą włókna". Skala ta jest wyrażona w stopniach od 1 do 8. Jest to oczywiście skala umowna i tak: światłotrwałość wynosząca 8 oznacza teoretycznie trwałość wieczną, a wynosząca 7 - barwa nie ulegnie dostrzegalnym zmianom po upływie jednego roku. Ten czas należy podzielić przez 2 za każdym razem, gdy światłotrwałość zmniejsza się o jeden stopień.
Degradacja nadruku jest proporcjonalna do dawki otrzymanego promieniowania wynikającej z czasu ekspozycji, jej intensywności i zawartości promieniowania UV w świetle padającym. Na szybkość degradacji mają także wpływ:
- Rodzaj pigmentu zawartego w farbie
- Koncentracja pigmentu w farbie
(im mniejsza koncentracja pigmentu,
tym mniejsza światłotrwałość)
- Grubość nadrukowanej warstwy farby
(im mniejsza grubość, tym mniejsza światłotrwałość)

W przypadku farb mieszanych za światłotrwałość uzyskanej farby przyjmuje się światłotrwałość najmniej trwałego składnika.

Odporność na substancje chemiczne
Podobnie jak światło, druk może być atakowany i niszczony przez substancje chemiczne. W poligrafii podstawowe substancje chemiczne mogące wpływać na druk to alkohole i alkalia. W praktyce na opakowaniach farb przyjęto uproszczone oznaczenie odporności chemicznej przez:
"+" - farba odporna na działanie substancji chemicznej
"-" - farba nieodporna lub słabo odporna
na działanie substancji chemicznej

Odporność na alkohol
Odporność na alkohol odnosi się wyłącznie do lakierowania lakierami akrylowymi, nitro i UV. Jakkolwiek większość produkowanych obecnie lakierów jest odpowiednia nawet dla najbardziej delikatnych pigmentów, należy wykonywać wydruki próbne dla farb nieodpornych na alkohol lub stosować farby o podwyższonych odpornościach (oznaczonych "light fast").

UWAGA!!!
Alkohol izopropylowy zawarty w płynie nawilżającym nie ma wpływu na odporność farb Brancher. Wszystkie farby Brancher przystosowane są zarówno do alkoholowego jak i tradycyjnego systemu nawilżania.

Odporność na alkalia
Odporność ta jest istotna w przypadku druku mającego bezpośredni kontakt ze środkami do mycia i prania (etykiety, pudełka), klejami alkalicznymi (etykiety, plakaty) i innymi substancjami zasadowymi.