BCE - Reprodukcja i postrzeganie barw
  
Reprodukcja i postrzeganie barw


  • Spektrofotometry
Spektrofotometry mierzą energię odbitą lub przepuszczoną przez próbkę i określają krzywe spektralne próbki. Spektrofotometr zawsze podaje wartości trójchromatyczne niezależnie od iluminantu i obserwatora. Jest również możliwe określenie barwy próbki przy konkretnym iluminancie i obliczenie metameryzmu.

  • Technologia
Schematycznie, spektrofotometr jest zbudowany z:
  • źródła światła zintegrowanego z geometrią pomiaru,
  • układu optycznego, przenoszącego sygnały do fotoreceptora,
  • programu liczącego.

  • Źródło światła
Współczesne urządzenie posiadają lampy halogenowe lub ksenonowe. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje sposobu oświetlania: ciągły i flash.

  • Geometria pomiaru
Geometria pomiaru określa kąt oświetlenia próbki oraz kąt pomiaru. Zwykle używa się dwóch rodzajów geometrii: geometria 45/0° (lub 0°/45).
Aparaty o geometrii 45°/0° oświetlają obiekt pod kątem 45° i mierzą po normalnej. Odwrotnie odbywa się to w aparatach o geometrii 0°/45°. Aparaty o geometrii 45°/0° analizuja jedynie energię odbitą w warunkach zbliżonych do obserwacji w naturze. Aparaty te analizują jedynie barwę, abstrahując od połysku obiektu.


Image

Aparaty o geometrii rozproszonej /0° oświetlają obiekt w sposób rozproszony i dokonuja pomiaru pod kątem 8°. Używane są w nich tzw. integrująco-rozpraszające kuliste sfery optyczne, które zapewniają prowidłowe oświetlenie próbki (sfera ULBRICHT'A). Pomiar w sferze kulistej bierze pod uwagę ewentualny wpływ połysku na barwę. Pomiar, oprócz koloru, ujmuje również połysk uzależniony od cech fizycznych i geometrycznych obiektu. Aparaty takie są zwykle wyposażone w układy pozwalające na eliminację i włączenie wpływu połysku na pomiar.

Image

Dają one możliwość pomiarów światła przechodzącego dla materiałów transparentnych i przeświecających.