BCE - Reprodukcja i postrzeganie barw
  
Reprodukcja i postrzeganie barw


3. Reprodukcja koloru

 • Wstęp
W naturze wszystkie obrazy są złożone z nieskończonej liczby kolorów i odcieni. Każdy punkt rozprasza określoną ilość światła czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB). Jakość i wierność odwzorowania koloru zależy od trzech czynników: koloru, waloru i jakości obrazu. Kolor Kolor jest tworzony przez mieszanie barw podstawowych. Pod wyrażeniem „mieszanie kolorów“ kryje się wiele różnych pojęć. W zależności od zastosowanej metody, mieszanie dwóch lub więcej barw może dać całkowicie różne rezultaty. W kolorymetrii rozróżniamy kilka rodzajów mieszania:
 • Mieszanie addytywne
  Polega ono na łączeniu kilku wiązek promieniowania świetlnego o różnej długości fali, które tworzą nowy kolor. Na przykład połączenie w równych ilościach barw pierwszorzędowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej da wrażenie koloru białego (jeśli natężenie źródeł światła będzie niskie, to otrzymamy szarość). Ten typ mieszania jest używany na przykład w telewizorach i monitorach komputerowych.
 • Mieszanie subtraktywne
  Jeśli od białego światła będziemy odejmować część jego widma, to otrzymamy nową barwę za pomocą subtrakcji. Jeśli położymy na sobie barwne folie, to za pomoca subtrakcji stworzymy nową barwę. Każda z folii zatrzyma (pochłonie) częśc promieniowania. Barwami pierwszorzędowymi używanymi w poligrafii i fotografii są Cyjan, Magenta i Żółty. Mieszanie materii, jaką są na przykład farby drukarskie, jest również mieszaniem subtraktywnym. Mieszanina cyjanu i żółtego da kolor zielony. Cyjan zaabsorbuje część czerwoną promieniowania widzialnego, a żółty pochłonie część niebieską. W rezultacie powstaje zieleń.
 • Mieszanie optyczne
  Mieszanie optyczne zachodzi, gdy obok siebie znajdują się dwa pola barwne. Widziane z daleka równocześnie pobudzają receptory w oku, dając wspólne wrażenie barwne. Ma to na przykład miejsce podczas oglądania kilku zrastrowanych obrazów, nałożonych na siebie i oglądanych z większej odległości.
W drukowaniu offsetowym triadowym następuje zatem połączenie mieszania subtraktywnego oraz optycznego.

 • Walor
Walor zmienia się w zależności od ilości światła odebranego przez oko. W poligrafii zróżnicowanie barw jest osiągane za pomocą rozbicia obrazu na separacje za pomocą rastra – małych punkcików o różnej wielkości.
 • Jakość obrazu
Jakość obrazu zależy od rozmiaru punktów go tworzących. Ilość punktów na centymetr kwadratowy określa dokładność reprodukcji oraz determinuje ilość szczegółów reprodukowanego obrazu.
 • System PantoneŽ
Obecnie system PantoneŽ w poligrafii jest najszybszym środkiem komunikacji w dziedzinie koloru. Użycie przez firmę BRANCHER marki PantoneŽ obliguje do przystosowania farb do wzorców i stosowania pigmentów, znajdujących się na liście referencyjnej. Aby odnowić homologację firma BRANCHER corocznie porównuje swoje farby do produktów bazowych PantoneŽ.
System PantoneŽ jest formą rozszerzenia palety dostępnych barw i obecnie zawiera 1000 odcieni, które są tworzone za pomocą 13 odcieni podstawowych, neutralnej czerni oraz transparentnej laki. Każdy z odcieni ma swój odpowiednik dla podłoży powlekanych i niepowlekanych.
Wzornik PantoneŽ nie powinien być postrzegany jako wzornik kolorymetryczny lecz raczej jako przewodnik zawierający formuły, które ułatwiają otrzymanie żądanej barwy.