BCE - Reprodukcja i postrzeganie barw
  
Reprodukcja i postrzeganie barw


Użycie wzornika wymaga kilku uwag:
 • Wzornik jest drukowany techniką offsetową bez roztworu nawilżającego. Gęstości optyczne niektórych barw (np. Blue 072, Reflex Blue) może być wyższa niż w przypadku drukowania z roztworem. Można zaobserwować zmiany gęstości optycznych pomiędzy poszczególnymi wydaniami wzornika.
 • Wystawienie na działanie światła i tarcie powstałe w czasie częstego przeglądania może zafałszować gęstość optyczną farb. Zaleca się przechowywanie wzornika z dala od światła oraz coroczna wymiana wzornika.
 • Porównanie kolorymetryczne odbitki przemysłowej z kolorem PantoneŽ oraz odbitką z wzornika często wykazuje odchylenia barwy.


Odchylenie to wynika z następujących przyczyn:
 • Technologii drukowania
 • Offset z roztworem nawilżającym lub inna.
 • Równowaga woda/farba.
 • Jakość płyt formowych.
 • Użytego podłoża drukowego
Podłoża drukowe mają różną białość i powierzchnię, co wpływa na barwę końcową.
 • Użyte farby
Niektóre farby wymagają specyficznych właściwości wytrzymałościowych na światło, ciepło i inne. Wymagania takie mogą powodować konieczność użycia pigmentów, które nie znajdują się na liście preferowanych przez PantoneŽ, co może skutkować, że barwa wydaje się mniej „świeża“.
 • Obróbka po druku
Lakierowanie może wpłynąć na końcowy efekt barwny.
Wzornik PantoneŽ jest dobrym przewodnikiem, aby szybko zbliżyć się do żądanej barwy. Jednak, aby spełnić wszystkie rygorystyczne wymagania niezbędne jest prowadzenie badań sprawdzających wszystkie parametry drukowania przemysłowego.

 • Triada drukarska
Triada drukarska jest zestawem trzech kolorów pierwszorzędowych cyjanu, magenty, żółtego oraz dodatkowo czarnego. Nałożonenie na siebie trzech pierwszych kolorów nie daje idealnej czerni. Wynika to z niedoskonałości pigmentacji tych farb.
Farba czarna pomaga w ustaleniu jasności oraz kontrastu reprodukcji. Służy również do drukowania tekstów.
Walor każdej z barw pierwszorzędowych zmienia się w zlaeżności od powierzchni punktów rastrowych.
Jakość obrazu optycznego zależy od liniatury rastra, która jest wyrażona liczbą linii na cal.

 • Separacje barwne
Kolorowy dokument jest zbudowany z nieskończonej liczby różnych barw. Głównym zadaniem separowania jest wyciągnąć z oryginału trzy kolory pierwszorzędowe cyjan, magenta i żółty, z których jest on zbudowany. W czasie procesów chemigraficznych dokument jest analizowany za pomocą trzech filtrów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Każdy filtr przepuszcza promieniowanie o barwie tego filtra i absorbuje inne. Zatem filtr zielony przepuszcza jedynie promieniowanie zielone, a zatrzymuje czerwone i niebieskie, które odbijają się od oryginału. W miejscach, gdzie zostanie, będzie przepuszczone promieniowanie przez filtr zielony na separacji koloru magenta będą białe miejsca, ponieważ czerwony + niebieski = magenta. Proporcjonalnie do nasycenia każdy kolor na separacji magenta będzie miał swój odpowiednik
w odcieniu szarości. W takim samym procesie uzyskuje się separację żółtego przez filtr niebieski (czerwony + zielony = żółty) i cyjanu przez filtr czerwony (niebieski + zielony = cyjan). W ten sposób każda z separacji jest kopiowana przez raster na czarno-biały film.

Istotne są również kąty ratstrów poszczególnych separacji, które muszą się różnić wystarczająco, aby nie powstał efekt mory.
Separacja koloru czarnego powstaje za pomocą trzech filtrów: czerwonego, niebieskiego i zielonego.