BCE - Reprodukcja i postrzeganie barw
  
Reprodukcja i postrzeganie barw


  • Drukowanie
Drukowanie odtwarza obraz przez nakładanie separacji kolejnych trzech barw pierwszorzędowych i wyciągu koloru czarnego. Procesy fotochemiczne dzielą obraz na cząstkowe obrazy, a drukowanie łączy je z powrotem. Formy drukowe naświetlane przy pomocy separacji pozostawiają na papierze drobne punkty przezroczystej farby, która działa jak filtr i za pomocą subtrakcji odtwarza kolory oryginału.
Zasadą jest, aby warstwa każdej z barw pierwszorzędowych przepuszczała dwie składowe światła, lecz zatrzymywała trzecią. Nałożenie na siebie żółtego i magenty da czerwony kolor oryginału, podobnie jak cyjan i żółty dadzą zielony oraz cyjan i magenta dadzą niebieski.


Image

  • Barwy pierwszorzędowe
Charakterystyki kolorymetryczne gamy barw pierwszorzędowych zostały znormalizowane dla drukowania offsetowego. Określa je norma ISO 150/DIN 2846.
Barwy pierwszorzędowe cyjan, magenta, żółta zostały tak opracowane, aby możliwe było reprodukowanie możliwie najszerszej palety barw. Pigmenty używane do produkcji tych farb mają ściśle określone parametry kolorymetryczne.Triady takie, jak GEU, GFU czy DIN mogą wykazywać istotne różnice kolorymetryczne.

Image

  • Drukowanie barw specjalnych
Ma to miejsce, gdy barwa farby jest identyczna z reprodukowaną. Otrzymywana jest ona przez mieszanie składników w ściśle określonych proporcjach. Podłoże jest zadrukowywane kolorem farby, inaczej niż ma to miejsce w drukowaniu triadą, gdzie kolory uzyskuje się przez nakładanie kilku warstw różnych farb. Farby mieszane (specjalne) w stosunku do triady mają następujące zalety:
  • Wierna reprodukcja barwy.
  • Barwy są bardziej nasycone i mają lepszą jasność.Różnica ta jest istotna w przypadkach szczególnych kolorów (na przykład pomarańczowego).
  • Możliwe jest użycie materiałów barwnych, które spełniają specyficzne wymagania (wysoka światłotrwałość, szczególna odporność chemiczna, itp.)