BCE - Reprodukcja i postrzeganie barw
  
Reprodukcja i postrzeganie barw

4. Odszarzanie barw
 • Wstęp
Odszarzanie barw oraz zastępowanie składnika szarego (UCR – Undercolor Removal i GCR – Gray Component Replacement) są technikami używanymi do eliminacji lub redukcji szarości i czerni pochodzących z połączenia trzech barw pierwszorzędowych (cyjan + magenta + żółty)
i zastąpienia ich czernią.
UCR odszarza miejsca zbliżone do szarości lub czerni (ilości każdej ze składowych są niemal identyczne).
GCR zadziała we wszystkich miejscach obrazu.
Zastępuje on ciemne składowe kolorów obrazu czernią.
Aby wykorzystać możliwości obu tych metod należy ustalić to z dostawcą filmów, stosować odpowiednie oprogramowanie w jednostkach RIP lub włączyć ich funkcje w programach DTP.

 • Odszarzanie barw (UCR).
Technika ta zastępuje czernią szarości i czernie uzyskane przez nałożenie trzech kolorów: żółtego, magenty i cyjanu.

Zalety:

Usunięcie wysokich pokryć powstałych w wyniku nałożenia 4 kolorów.
Redukcja tonowania.
Zmniejszenie zużycia farby.
Poprawa stabilności szarości.
Zmniejszenie ilości oparów rozpuszczalników
w drukowaniu heat-setowym.
Wady:
W drukowaniu triadą czernie są generowane za pomocą wszystkich czterech kolorów. Zastąpienie 3 kolorów CMY za pomocą czerni daje efekt zmniejszonej głębi koloru czarnego.

 • Zastępowanie szarości (GCR)
GCR wpływa na cały obraz:
 • w cieniach,
 • w ciemnych obszarach kolorowych.
W standardowej separacji, kolor ciemno pomarańczowy składa się z 90% pokrycia żółtym kolorem, 80% magentą i 20% cyjanem. Można to przedstawić następująco:

Ciemny pomarańczowy = Czysty pomarańczowy + Szary triadowy
90% żółty   70% żółty   20% żółty
80% magenta   60% magenta
  20% magenta
20% cyjan       20% cyjan


Procedura zastępowania szarości GCR zamieni szarość triadową za pomocą 20% czerni:
Ciemny pomarańczowy = Czysty pomarańczowy + Szary
90% żółty   70% żółty   20% czerni
80% magenta   60% magenta
 
20% cyjan      

W tym przypadku całkowite pokrycie farbą spadło z 190 do 150%.

Zalety:
 • Usunięcie wysokich pokryć powstałych w wyniku nałożenia 4 kolorów.
 • Redukcja tonowania.
 • Zmniejszenie zużycia farby.
 • Poprawa stabilności szarości.
 • Lepsza stabilność dłuższych nakładów, ponieważ wszystkie niuanse są reprodukowane za pomocą 2 kolorów i czerni.
 • Zmniejszenie ilości oparów rozpuszczalników w drukowaniu heat-setowym.

Wady
:
 • W drukowaniu triadą czernie są generowane za pomocą wszystkich czterech kolorów. Zastąpienie 3 kolorów CMY za pomocą czerni daje efekt zmniejszonej głębi koloru czarnego.
 • Może zmniejszyć połysk odbitki, ponieważ zmniejsza ilość naniesionej farby.
 • Mała zmiana intensywności czerni wpływa na cały rysunek: na przykład, gdy zwiększamy gęstość optyczną czerni w celu poprawienia kontrastu tekstu.