BCE - Triada Stylo 3000 - stabilno뜻 i intensywno뜻
  
Triada Stylo 3000 - stabilno뜻 i intensywno뜻

Arkuszowe maszyny offsetowe
Opakowania, reklama, wydawnictwa

Charakterystyka
Triada pó낭wie풹, wysoka koncentracja pigmentu,
Nie zasycha w ka쿪marzu
- Szybkie osadzanie w pod쿽퓎 - utrwalanie.
- Wysoki po퀉sk.
- Doskona쿪 odporno뜻 na 턢ieranie.
- Bardzo dobre wysychanie w masie.
- Stabilna przy du퓓ch prdko턢iach druku

 Profil farby  
 쫤ie퓇뜻 ++
 Osadzanie +++
 Si쿪 barwi켧a ++
 Ostro뜻 punktu ++
 Po퀉sk +++
 Odporno뜻 na 턢ieranie +++
 Wysychanie ++

Pod쿽풽
Niepowlekane **
Powlekane matowo ***
Powlekane z po퀉skiem ***
Kartony ***
Pod쿽풹 syntetyczne i niech쿽nne -
*** - Zalecane, ** - Mo퓄iwe, * - U퓓wa z ostro퓆o턢i, - - nie zalecane

Odporno뜻  쫤iat쿽 Alkohol Alkalia 
Stylo 3000 Yellow  5  +  +
Stylo 3000 Magenta  5  +  -
Stylo 3000 Cyan  8  +  +
Stylo 3000 Black  8  -  +