BCE - Stylo 3000 PANTONE(r) - stabilno뜻 i intensywno뜻
  
Stylo 3000 PANTONE(r) - stabilno뜻 i intensywno뜻

Arkuszowe maszyny offsetowe
Opakowania, reklama, wydawnictwa

Charakterystyka
Triada pó낭wie풹, wysoka koncentracja pigmentu,
Nie zasycha w ka쿪marzu
- Szybkie osadzanie w pod쿽퓎 - utrwalanie.
- Wysoki po퀉sk.
- Doskona쿪 odporno뜻 na 턢ieranie.
- Bardzo dobre wysychanie w masie.
- Stabilna przy du퓓ch prdko턢iach druku

Pod쿽풽
- Niepowlekane, powlekane z po퀉skiem, powlekane matowo, kartony

Zalecenia
- Sugerowana kolejno뜻: Czarna, Cyan, Magenta, ó퀃a.
- Mo퓆a lakierowa "mokro na mokro" i "mokro na sucho- lakierami pokostowymi i akrylowymi.
- Lakierowanie UV, nitro i foliowanie tylko po wyschniciu (*).
- Mo퓄iwe suszenie promieniowaniem podczerwonym (I.R.)

Uwagi
- Zalecany czas schnicia przed lakierowaniem UV i foliowaniem pomidzy 24 a 48 godzin.
- Suszenie I.R: nie zalecane przy lakierowaniu UV. Maksymalna temperatura w stosie 35 °C (na wierzchu 30 °C).
(*)foliowanie i lakierowanie lakierami akrylowym, UV i nitro zabronione dla nastpuj켧ych farb Stylo Pantone(r): Rhodamine, Purple, Violet, Blue 072 i Reflex Blue. U퓓wa farb Light Fast.


  쫤iat쿽 Alkohol Alkalia
Stylo Pantone(r) Yellow   5 +
+
Stylo Pantone(r) Yellow 012   5 +
+
Stylo Pantone(r) Orange 021   5 +
+
Stylo Pantone(r) Warm Red   3 +
-
Stylo Pantone(r) Red 032 6   6 +
+
Stylo Pantone(r) Rubine Red   5 +
-
Stylo Pantone(r) Rhodamine   4 -
-
Stylo Pantone(r) Purple   4 -
-
Stylo Pantone(r) Violet   4 -
-
Stylo Pantone(r) Blue 072   3 -
-
Stylo Pantone(r) Reflex Blue   3 -
-
Stylo Pantone(r) Process Blue   8 +
+
Stylo Pantone(r) Green   8 +
+
Stylo Pantone(r) Mixing Black   8 +
+
Stylo Pantone(r) Transparent White   8 +
+

Farby o podwy퓋zonej odporno턢i 쫤iat쿽 Alkohol Alkalia
Light Fast Stylo Warm Red 5 + +
Light Fast Stylo Reflex Blue 8 + +
Mixing Opaque White 8 + +