BCE - Środki przeciw odciąganiu
  
Środki przeciw odciąganiu
Arkuszowe maszyny offsetowe.

Charakterystyka

- Zmniejsza ryzyko odciągania w stosie

Zalecenia
- Vanesse: dozować stosownie do podłoża.
- MPS 2: dodawać do farby bezpośrednio przed użyciem:
- 1% przy dużym naniesieniu farby
- 0,5% przy niewielkim naniesieniu farby

Uwagi
- Nie stosować dla farb UV.
- Vanesse: nie stosować w przypadku foliowania i lakierowania.
- MPS 2: używać wyłącznie do farb standardowych.


  Charakterystyka
VANESSE Proszek do napylania druków. Wielkość ziarna: 30 mikronów.
MPS 2
Pasta przeciwko odciąganiu. Pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku lub jego eliminację. Druki mogą być foliowane.