BCE - Triada Photon A 3000 - na chłonne podłoża, maszyny zwojowe
  
Triada Photon A 3000 - na chłonne podłoża, maszyny zwojowe
Zwojowe  maszyny offsetowe wyposażone w suszenie UV.
Opakowania, reklama, wydawnictwa, formularze, etykiety


Charakterystyka
Stabilność przy szybkim druku
- Możliwe drukowanie na drukarkach laserowych i nadruk termiczny.
- Szybka polimeryzacja farby, pozwalająca na druk z dużą prędkością.
- Intensywne kolory, wysoki połysk.
- Mogą być złocone na gorąco(*).

 Profil farby  
Schnięcie ++
Siła barwiąca
+++
Połysk ++
Tłoczenie na gorąco
++
Adhezja
+
Odporność na ścieranie +

Podłoże
Niepowlekane ***
Powlekane matowe ***
Powlekane z połyskiem ***
Kartony ***
Podłoża syntetyczne i niechłonne -
*** Zalecane, ** Możliwe, *Stosować z ostrożnością, - Zabronione

Zalecenia

- Sugerowana kolejność: Czarna, Cyan, Magenta, Żółta.
- Można foliować i lakierować UV ("mokro na mokro" lub "mokro na sucho").

Uwagi
- Używać tylko na maszynach przystosowanych do farb UV (suszarkę UV, wałki, obciągi gumowe).
- Używać środków pomocniczych (rozcieńczalniki, zmywacze) przeznaczone do technik UV.
- Magazynować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, z dala od światła, w temperaturze 5 do 30 °C. Termin prztdatności do użycia 1 rok.
(*)wykonać próbę z uwagi na różne rodzaje folii do złoceń na gorąco


Odporność  Światło Alkohol Alkalia 
Photon A 3000 Yellow  5  +  +
Photon A 3000 Magenta  5  +  -
Photon A 3000 Cyan  8  +  +
Photon A 3000 Black  8  -  +